Lotos Navigator

Logowanie / Rejestracja

Połącz punkty ze stacji LOTOS i odbieraj nagrody!

Pomagaj z Navigatorem

Spełnij marzenia osieroconych dzieci o domu pełnym miłości – odbierz kubek SOS Wioski Dziecięce i wesprzyj podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce opiekuje się dziećmi opuszczonymi, osieroconymi oraz tymi z rodzin dysfunkcyjnych. Działa w Polsce od 28 lat i ma już 1250 podopiecznych. Prowadzi cztery SOS Wioski Dziecięce w Biłgoraju, Kraśniku, Siedlcach i Karlinie, trzy Rodzinne Domy Czasowego Pobytu "Puchatek I" i "Puchatek II" w Biłgoraju, "Sindbad" w Ustroniu oraz 10 świetlic wsparcia dziennego. Zebrane środku pozwolą Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce na pokrycie kosztów utrzymania, edukacji i leczenia wychowanków i umożliwią dalsze rozwijanie programów profilaktycznych. Dzięki Twojej pomocy uśmiech częściej zagości na twarzach dzieci.

Możesz także dokonać bezpośredniej wpłaty
na nr konta Stowarzyszenia:
17 1240 6247 1111 0000 4980 1040
z tytułem "Akcja Lotos"

Więcej informacji o Stowarzyszeniu
znajdziesz na stronie
www.wioskisos.org

LOTOS

© LOTOS Paliwa Sp. z o.o., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. 58 326 43 00, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000006312, NIP 583-10-23-182, kapitał zakładowy: 114 706 000 zł, kapitał wypłacony: 114 706 000 zł